ยาขับเลือด

ยาขับเลือด

ยาขับเลือด

Blog Article

ยาขับเลือดมีหลายประเภทและมีวัตถุดิบแตกต่างกันซึ่งใช้ในวัตถุประสงค์และสภาพทางการแพทย์ที่แตกต่างกันด้วย ยาขับเลือดส่วนใหญ่จะใช้ในการควบคุมความดันเลือดสูง ลดความหนาแน่นของเลือด หรือรักษาสภาวะที่ทำให้เลือดมีความหนืดมากเกินไป ตัวอย่างยาขับเลือดที่พบบ่อยรวมถึง:

ยาเอซไพริน (Aspirin): ใช้ในการลดการตกตัวของเลือด และลดความเสี่ยงของการเกิดการตกตัวและอุดตันหลอดเลือด.

ยาบีต้าบล็อกเกอร์ (Beta Blockers): ใช้ในการลดความดันเลือดและควบคุมอาการหัวใจ.

ยาไดเออร์ริติกสับสติทิวเอจเจอนต์ (Diuretics): ใช้ในการเพิ่มการขับถ่ายของน้ำและเกลือในร่างกาย เพื่อลดปริมาณของเลือดและลดความดันเลือด.

ยาแอนจีโอเตนซิน (Angiotensin-Converting Enzyme check here Inhibitors - ACE inhibitors): ใช้ในการลดความดันเลือดและป้องกันความเสี่ยงของโรคหัวใจและไต.

ยาเองจิโอเตนซิน (Angiotensin II Receptor Blockers - ARBs): ใช้ในการควบคุมความดันเลือดและรักษาโรคหัวใจและไต.

ยาคลาเซสทีน (Calcium Channel Blockers): ใช้ในการควบคุมความดันเลือดและช่วยลดอาการหัวใจเจ็บ.

ยาแอลดีรัน ยาขับเลือด (Aldosterone Antagonists): ใช้ในการควบคุมความดันเลือดและรักษาภาวะไตเสื่อม. https://cytotank.com/

Report this page